04

apr

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektomJavni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2016

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:
·       A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
·       A2 – projekti kmetijske predelave in trženja,
·       A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter gozdarstva.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 15. 11. 2016

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

Uradni list Republike Slovenije, številka 24, z dne 1. 4. 2016