11

apr

Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Javni razpis
Naziv produkta: SK200 2016 – Semenski kapital –
Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR


Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je:
  • spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge,
  • nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – 2. razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti,
  • povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem,
  • spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2016 znaša največ do 1.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2016 je do vključno 25. 5. 2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 7. 10. 2016 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2016).

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si ter www.startup.si/sk200.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:
Ø  Nina Urbanič, 02/234-12-61, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Ø  Rok Huber, 02/234-12-41, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 26, z dne 8. 4. 2016