11

apr

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona


Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja RadgonaPREDMET RAZPISA:
Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo stanovanj v najem, in sicer:

1.     dvosobno stanovanje št. 121 na Mladinski 13 v Gornji Radgoni, v velikosti 66,28 m², najemnina znaša 210,75 EUR, energetski razred C, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju;

2.     dvosobno stanovanje št. 123 na Mladinski 13 v Gornji Radgoni, v velikosti 65,41 m², najemnina znaša 207,98 EUR, energetski razred C, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju;

3.     in drugih stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo izpraznila v stanovanjskem bloku na Kocljevi 15, 17 in 19 v Gornji Radgoni ter na Mladinski 13 in 15 v Gornji Radgoni, katerih energetski razredi so od A1 do D.

Oblikovana bo lista B, na katero se bodo uvrstili prosilci, ki imajo dohodke, določene v tabeli 2.2 in ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino.

Stanovanja na Kocljevi 15, 17, 19 in na Mladinski 13, 15 se oddajo v najem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za listo B.

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.