18

apr

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidovJavni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016


Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016.

Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev
(npr. ti stroški ne smejo predstavljati večine stroškov prireditve) ipd.

Na razpis se lahko prijavijo:
  • organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, razen političnih strank ter
  • reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.

Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba Marica Troha Škerjanec.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 15. 4. 2016