18

apr

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditevJavni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017.

Na razpis se lahko prijavijo:
a)     Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez),
b)     organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
c)     pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. 5. 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.sportmladih.net in www.zsrs-planica.si.

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Boštjan Vintar, tel. 01/434-23-91 ali 051/648-051, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 15. 4. 2016