18

apr

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnostiJavni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje
ukrepe:
  1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  3. gospodarjenje z odpadki,
  4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
  5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Do kredita so upravičene občine.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.

Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani: www.ekosklad.si.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 15. 4. 2016