26

apr

Javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalideJavni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke in invalide (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), z izvajanjem katerega se izenačuje možnosti uporabnikov in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje.

Sofinanciran bo naslednji program:

Program osebne asistence
Storitve, ki jih izvajajo osebni asistenti, so predvsem:
-          pomoč pri osebni negi in drugo podobno osebno pomoč;
-          pomoč v gospodinjstvu, ki ne presega pomoči uporabniku;
-          pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu in pri vključevanju v okolje.

Sklop A:

Program je namenjen širitvi obsega programa osebne asistence, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 (Uradni list RS, št. 81/14 in 82/14), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ).

Sklop B:

Program je namenjen možnosti uskladitve sofinanciranja programa osebne asistence, ki se že izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, glede dodatkov za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po zakonu.

Rok za oddajo vlog je petek, 6. 5. 2016.

Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 2016 vsak delovnik od ponedeljka do vključno četrtka po telefonu, od 9.30 do 12.00 ure pri Tanji Dular na številki 01 / 369 75 38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ki se sprejemajo do vključno 5. 5. 2016 do 11.00 ure.

Uradni list Republike Slovenije, številka 29, z dne 22. 47. 2016