26

apr

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolninJavni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2015/2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: javni vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer za:

 1. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
  • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine – 1. del, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine – 2. del, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
  • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
  • študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
 1. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 vpisani v študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.

Rok za prijavo je 13. 5. 2016.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kovačič (tel št. 01 400 5738) ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 29, z dne 22. 4. 2016