26

apr

Drugi javni razpis v okviru transnacionalnega programa CENTRAL EUROPEDrugi javni razpis v okviru transnacionalnega programa CENTRAL EUROPE


Objavljen je
 Drugi javni razpis v okviru transnacionalnega programa CENTRAL EUROPE z rokom oddaje vlog do najkasneje četrtka, 23. junija 2016 do 18.00 ure preko sistema eMS.

Prioriteta 1: Sodelovanje na inovativnosti za boljšo konkurenčnost Srednje Evrope
1.1. Izboljšanje trajnostnih povezav med akterji inovacijskih sistemov za krepitev regionalnih inovacijskih zmogljivosti v Srednji Evropi
1.2. Izboljšanje znanja in spretnosti za napredovanje v gospodarski in družbeni inovativnosti regij

Prioriteta 2: Sodelovanje na nizko ogljičnih strategijah v Srednji Evropi.
2.1. Razvijanje in izvajanje rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
2.2. Izboljšanje teritorialno usmerjenega planiranja energetskih politik in strategij za preprečevanje podnebnih sprememb
2.3. Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti na funkcionalnih urbanih območjih za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida

Prioriteta 3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
3.1. Izboljšanje sposobnosti za integralno okoljsko upravljanje za varovanje in trajnostno rabo naravnih virov in dediščine
3.2. Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
3.3. Izboljšanje okoljskega upravljanja funkcionalnih urbanih območij za prijetno bivanje

Prioriteta 4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope
4.1. Izboljšanje planiranja in koordinacije regionalnih potniških prometnih sistemov za boljše povezovanje z nacionalnimi in evropskimi omrežji
4.2. Izboljšanje koordinacije deležnikov tovornega prometa za povečanje multimodalnih, okolju prijaznih rešitev

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:
·       Javne ustanove (državne, regionalne, lokalne, EZTS)
·       Zasebne ustanove (vključno s podjetji s statusom pravne osebe)
·    Mednarodne organizacije, ki delujejo pod nacionalnim pravom katerekoli CENTRAL EUROPE države ali (z omejitvami) pod mednarodnim pravom

Omejitve glede partnerstva:
- vsaj trije finančni partnerji
- z vsaj treh držav
- vsaj dva partnerja morata biti iz programskega območja

Programsko območje: Avstrija, Češka, Hrvaška, Italija (delno), Madžarska, Nemčija (delno), Poljska, Slovaška in Slovenija (9 držav članic EU)

Razpisana sredstva: V okviru drugega razpisa je predvideno 90 milijonov €.

Rok: Vloge se oddajo preko eMS do najkasneje četrtka, 23. junija 2016 do 18.00 ure.

Več informacij o programu in o javnem razpisu