03

maj

Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2016

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ali Zakonom o visokem šolstvu in delujejo na območju Republike Slovenije.
Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.

Prijava na javni razpis mora biti poslana s priporočeno pošto, iz katere sta razvidna čas in datum oddaje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 25. 5. 2016, ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne odpiraj – vloga za
javni razpis – PRAKTIČNI POUK 2016«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradni list Republike Slovenije, številka 31, z dne 29. 4. 2016