03

maj

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016


Predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2016.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju: TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj.

Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
c. Edinstvenost priredite
3.   Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletni strani TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS
5. Finančni načrt prireditve.

TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk.

Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 27. 5. 2016, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu.

Vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik, od 10. ure do 13. ure, oziroma po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS: www.turisticna-zveza.si.

Uradni list Republike Slovenije, številka 31, z dne 29. 4. 2016