10

maj

Sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja RadgonaJavni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2016 – prvi del


Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:
  • kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),
  • športno-rekreativne aktivnosti,
  • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),
  • druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.

Predmet javnega razpisa – prvi del so aktivnosti izvedene v času od meseca oktobra 2015 do konca aprila 2016. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, so:
  • fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto.

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno srede, 1. 6. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si in vsak delovni dan v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona (soba št. 25/I).

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Mariji Kaučič na tel. št. 02 564 38 18 ali preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..