19

maj

Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«

 

Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc

strokovnih delavcev«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetenceudeležencev izobraževanja v vzgoji in izobraževanju, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo semladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.


Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti. Jedro ukrepa je osredotočeno na razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev z namenom hitrejšega prepoznavanja potencialnih konfliktnih situacij, spretnosti obvladovanja konfliktov z načeli konstruktivne in spoštljive komunikacije ter participacijo udeleženih, usmerjeno v razvijanje drugačne kulture sobivanja, temelječe na ničelni toleranci do nasilja, sprejemanju in priznavanju osebne in mnenjske drugačnosti, doslednem spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter poudarjanju solidarnosti in prostovoljstva. Del javnega razpisa je osredotočen na krepitev kompetenc strokovnih delavcev, potrebnih za učinkovitejše uresničevanje pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Namen javnega razpisa je tudi izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev (v nadaljevanju: otrok priseljencev) iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter krepitev slovenskega jezika in multikulturnosti, in sicer skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Z izvajanjem praktičnih aktivnosti se bodo vzgojno-izobraževalni zavodi lahko v večji meri posvetili vzgojno-izobraževalnim potrebam otrok priseljencev, sodelovanju z njihovimi družinami in lokalnim okoljem, sodelovanju z učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori in udeleženci izobraževanj ter ponudbi prostočasnih in počitniških dejavnosti, zlasti z namenom doseganja večje sporazumevalne zmožnosti, večje možnosti za uspešno izobraževanje ter boljše socialne vključenosti.

 

Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 16.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in

strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok

in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih

 

Vsebinski področji, ki se med seboj povezujeta in na kateri je mogoče prijaviti posamezni projekt sta:

·      Izzivi medkulturnega sobivanja in

·      Le z drugimi smo.

 

Rok za oddajo vloge za dodelitev sredstev je 6. 6. 2016 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Vlasto Šemrov (tel. št. 01 400 5230) ali mag. Eriko Grošelj (tel. št. 01 400 5756).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 35, z dne 13. 5. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016022.pdf#!/r2016022-pdf.