06

jun

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

 

Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2015 glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu 2013, kar pomeni, da so bile navedene čebelje matice vzrejene od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2015.

Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev  vzrejevalcem  čebeljih  matic  za  vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije, in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 1. julija 2016.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 39, z dne 3. 6. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016039.pdf#!/r2016039-pdf