13

jun

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost

2016–2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

 

Podprti bodo projekti, ki bodo ob hkratnem upoštevanju in v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa pokrivali vsaj enega od naslednjih vsebinskih področij razpisa za dvig zaposljivosti in povečevanje zaposlenosti mladih in sicer:

·      izvajanje aktivnosti neformalnega izobraževanja v okviru mladinskega dela za krepitev kompetenc in opolnomočenje mladih ter prenos ustreznih znanj in kompetenc na mlade;

·      krepitev kadrovskih, organizacijskih in programskih kapacitet organizacij v mladinskem sektorju za izvajanje mladinskega dela za namen boljšega naslavljanja problema brezposelnosti mladih, prepoznavanje tega problema in aktivno reševanje življenjskih situacij mladih, povezanih z njihovim vstopanjem na trg dela;

·      mreženje med mladimi in mladih z relevantnimi organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja mlade osebe.

 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari od 15 do vključno 29 let.

 

Na razpis se lahko prijavi:

·      organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po ZJIMS,

·      mladinski svet, ki je na dan objave razpisa vpisan v register mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino,

·      javni  zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki deluje v mladinskem sektorju in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna v statutu organizacije.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

·      SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI

Namen sklopa je sofinanciranje projektov, ki jih bodo upravičenci izvajali v vsaj dveh statističnih regijah znotraj ene kohezijske regije.

·      SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI

           Namen sklopa je sofinanciranje projektov, ki jih bodo upravičenci izvajali v

vsaj šestih statističnih regijah in v obeh kohezijskih regijah ter zagotavljajo nadaljnji razvoj projektov tudi po njegovem zaključku.

 

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 20. 7. 2016 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ in  spletnem  naslovu  Urada  RS  za mladino http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/.

 

Za dodatne informacije se lahko med 10.00 in 11.00 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan

Obrnete na Andrejo Košir (tel. št. 01 400 5269, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).  

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 10. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf