13

jun

Razvoj kadrov v športu

 

Javni razpis »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v štiri vsebinske sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero ter znanstveno-raziskovalnim delom.

 

Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja delavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti.

 

Ciljna skupina so zaposleni posamezniki, ki potrebujejo dodatna usposabljanja zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu (kot zaposleni posamezniki se upoštevajo tisti, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot samostojni podjetniki ali kot zasebni športni delavci).

 

Upravičenca ali upravičence bo ministrstvo izbralo na podlagi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavili naslednji prijavitelji:

– javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih,

– društva in njihova združenja, registrirana po Zakonu o društvih,

– univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,

– ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 7. 2016 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 10. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf