13

jun

2. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

 

2. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

za leto 2016

 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.

 

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev je skladno s 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012), v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in sicer za:

·      tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali,

·      ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

·       ureditev greznic in čistilnih naprav,

·       nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

 

Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je vlagatelj do podpore nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost

v Republiki Sloveniji.

 

Informacije o razpisu:

·      INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

·      INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 10. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf