13

jun

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

 

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

 

Projekti vlagateljev (beseda vlagatelj se uporablja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, zadrugo ..., ki na javni razpis odda vlogo in kolikor tekom obravnave pridobi status upravičenca do posojila), morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

 

Roki za oddajo prijav so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 10. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf