13

jun

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj

 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) sofinancira  zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1 tako, da:

a) daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila lokalnim skupnostim, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam in

b) investira skupaj z lokalnimi skupnostmi, javnimi nepremičninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami – soinvestitorstvo.

 

Upravičeni prosilci:

·      lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj,

·       javni nepremičninski skladi in

·       pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

 

Posojila SSRS se po programu sofinanciranja štejejo kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so namenjena pridobitvi javnih najemnih stanovanj z gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo s katero se pridobijo nova najemna stanovanja, ter  nakupom  že  zgrajenih  novih  stanovanj  s  pravnomočnim uporabnim dovoljenjem od vključno 1. 1. 2010 dalje, vse v letih od 2016 do 2020 oziroma do zaključka in celotne realizacije projekta.

 

SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj z določenimi upravičenimi prosilci (tč. 2. Upravičeni prosilci, poglavja I. Skupna določila: tč. 1: lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje

javnih najemnih stanovanj in tč. 2: javni nepremičninski skladi), po določilih programa v delu, ki se nanaša na soinvestiranje investicijskih projektov, s katerimi se pridobijo nova javna najemna stanovanja (projekti so lahko v različnih fazah investicije ali že dokončani s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem od vključno 1. 1. 2010 dalje) z ustreznim številom parkirnih mest (obrazložitev v tč. 6, poglavja I. Skupna določila), vse v letih od 2016 do 2020 oziroma do zaključka in celotne realizacije projekta.

 

Vse  informacije  o  vsebini  in  izvajanju  programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno  na  Stanovanjskem  skladu  Republike  Slovenije, javnem  skladu  v  Ljubljani,  na  Poljanski  cesti  31,  na tel. 01/47-10-500 ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 41, z dne 10. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf