20

jun

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe

 

Javni razpis za izbor izvajalcev operacije »usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021«

 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanja mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

 

Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala brezplačna vsaj 24 urna

usposabljanja, skladno s programom usposabljanja.

 

Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so javni zavodi in so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 7. 2016 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, pri Katji Telič skladno z vnaprejšnjim dogovorom.

Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Telič na  tel.  01/400-54-72  ali  pišete  na  elektronski  naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 42, z dne 17. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pdf#!/r2016042-pdf