20

jun

Razpis štipendij

 

Razpis štipendij

 

Ustanova  Fundacija  Benko  razpisuje  v  skladu s  Pravilnikom  o  kriterijih  in  postopkih  za  podeljevanje štipendij in drugih sredstev, štipendije v višini do 6.000,00 €.

 

Pogoji za pridobitev:

učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju protestantske etike.

 

Kandidati so dolžni predložiti:

– naslov prosilca s kratkim življenjepisom (razvidno mora biti stalno bivališče in status prosilca),

– kratka predstavitev dela s katerim želi prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju protestantske etike,

– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu,

– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,

– terminski plan izobraževanja,

– reference  dosedanjega  dela  (COBIS  izpis  ali druga dokazila),

– dokazila  o  premoženju:  odločbo  o  dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih članov oziroma prosilca, če je že davčni zavezanec, dokazila o lastništvu vrednostih papirjev, zemljiško knjižni izpiski.

 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 30. 9. 2016.

 

Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2016.

 

Vloge priporočeno poslati na: Ustanova Fundacija Benko, Slovenska 15, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Prošnja za štipendijo.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 42, z dne 17. 6. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016042.pdf#!/r2016042-pdf