27

jun

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo

za obdobje 2016–2017

 

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.

 

Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo  visoko  rast,  gradijo  podjetniško  skupnost  in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

 

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.

 

Upravičeni prijavitelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

 

Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu je 25. 7. 2016 (velja žig, nalepka priporočene poštne pošiljke, do vključno dne 25. 7. 2016 oziroma vpisan datum na potrdilu MGRT o prejemu pošiljke).

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani http://www.mgrt.gov.si. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije javnega razpisa. Vprašanja je mogoče posredovati do 15. 7. 2016, zadnji odgovori bodo objavljeni do 20. 7. 2016. Kontaktna oseba je mag. Irena Zafošnik, tel. 01/400-31-71.

MGRT bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh MGRT.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 44, z dne 24. 6. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016044.pdf#!/r2016044-pdf