22

avg

Sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme

Javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leto 2016.

 

Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

 

Sofinancirali se bodo naslednji projekti:

a. posodobitve pokritih športnih objektov,

b. posodobitve nepokritih športnih objektov,

c. vgradnja športne opreme.

 

Na razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.

 

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2016, je 511.114,24 EUR. Vrednost investicije prijavljenih projektov ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR (brez DDV).

 

Investicija se začne in zaključi v letu 2016.

Sredstva za sofinanciranje morajo biti porabljena v letu 2016, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja do 25. 11. 2016.

 

Za izvedbo posodobitev športnih objektov in vgrajene športne opreme naj glede na obseg dela, prijavitelj predloži projektno dokumentacijo ali idejno zasnovo z opisom del ali specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.

 

Rok za oddajo prijav je 5. 9. 2016.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si.

 

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 26. 8. 2016, bo odgovorjeno do 30. 8. 2016.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 55, z dne 19. 8. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016055.pdf#!/r2016055-pdf