05

sep

Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

 

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR.

 

Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.

 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov  operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.

 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 12. 2016. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva na naslovu http://www.mzi.gov.si najmanj 45 dni pred prvim dodatno predvidenim datumom oddaje vloge.

 

Potencialni  vlagatelji  lahko  zastavijo  vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 2. 9. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pdf#!/r2016058-pdf