06

sep

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2016

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju mKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona.

 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

Višina pomoči za posamezno mKČN znaša 200 € / PE (populacijski ekvivalent). Sofinancira se postavitev ene mKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.

 

Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa mKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

 

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter opremljena s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, mKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

 

Razpis je odprt do vključno 3. 10. 2016.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si in podjetja Komunala Radgona d.o.o.: http://komunala-radgona.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu podjetja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

 

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonu: 02 / 5644 800, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, pri kontaktnih osebah: Andrej Dimec ali Anton Rožman.

 

Več na: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016090514535958/