12

sep

Popestrimo šolo 2016–2021

Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006).

 

Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja (v nadaljevanju: osnovne in srednje šole).

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 10. 2016 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Majo Glücks (tel. 01/400-52-65) ali mag. Eriko Grošelj (tel. 01/400-57-56).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 59, z dne 9. 9. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016059.pdf#!/r2016059-pdf