19

sep

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2017, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-SLOA-2017)

 

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2017 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume (v nadaljevanju: projekti).

 

Cilja javnega razpisa sta:

·      ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji in

·      višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

 

Razpis se zaključi 21. 10. 2016.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-SLOA-2017.

 

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 60, z dne 16. 9. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016060.pdf#!/r2016060-pdf