19

sep

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja

Javni razpis za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu  »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja«

 

Cilj javnega razpisa je vključiti vzgojno-izobraževalne zavode (v nadaljevanju VIZ) v razvojne aktivnosti in pilotno preizkušanje elementov predloga modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanju, in sicer v:

·      uvajanje procesnih elementov ter oblikovanje skupnih, nacionalnih izhodišč za izvajanje samoevalvacije v vrtcih in šolah,

·      oblikovanje in preizkušanje kazalnikov za spremljanje  obveznega  področja kakovosti, tj.: učenje  n poučevanje,

·      oblikovanje in preizkušanje kazalnikov za spremljanje izbirnega področja kakovosti, tj.: vodenje,

·      sodelovanje pri vzpostavitvi t.i. strokovnih jeder na javnih zavodih (ŠR, ZRSŠ, CPI, RIC).

 

Namen  uvedbe  programa,  v  okviru  katerega  se izvede ta javni razpis, je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih  in  srednjih  šol)  ter  posredno  evalvacije  na

ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.

 

Na razpis se lahko prijavi VIZ s sedežem v RS, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v razpisu.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2016.

 

Če  katerikoli  prijavitelj  želi  dodatna  pojasnila  ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski  naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 60, z dne 16. 9. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016060.pdf#!/r2016060-pdf