26

sep

Dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona

 

Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo stanovanj v najem, in sicer:

1.     enosobno stanovanje št. 216 na Mladinski 15 v Gornji Radgoni, v velikosti 38,10 m², najemnina znaša 126,12 eur, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju, št. energetske izkaznice stavbe 2015-237-219-20424;

2.     trisobno stanovanje št. 17 v Spodnji Ščavnici 38, v velikosti 75,83 m², najemnina znaša 233,40 eur, katerega lastnik je Občina Gornja Radgona, št. energetske izkaznice stavbe 2014-159-154-2047;

3.     in drugih stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo izpraznila v stanovanjskem bloku na Kocljevi 15, 17 in 19 v Gornji Radgoni ter na Mladinski 13 in 15 v Gornji Radgoni.

 

Oblikovana bo lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, ki imajo dohodke, določene v tabeli 2.2 in ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino.

Stanovanja na Kocljevi 15, 17, 19 in na Mladinski 13, 15 ter stanovanje v Spodnji Ščavnici se oddajo v najem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za listo B.

 

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.

 

Dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno 28. 10. 2016.  

 

Več na: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016092213450780/