11

okt

Procesni vavčer 2016/2017

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«

 

Namen Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«  (PVAV  16/17) je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav  (kot  npr.  prenova  poslovnih  procesov,  vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management ...).

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi  prek  podjetniških  inkubatorjev«.  V  ta  namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2018.

 

V  okviru  javnega  razpisa  bomo  podprli  okvirno 150 podjetij.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

 

Ciljna skupina so mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

 

Roki za oddajo vlog so:

1. rok: 10. 11. 2016,

2. rok: 8. 12. 2016,

3. rok: 11. 1. 2017,

4. rok: 15. 2. 2017.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu izvajalskega organa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Procesni vavčer 2016/2017 – razpisna dokumentacija«.

 

Dodatne informacije: uradne informacije o tem javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci izvajalskega organa, in sicer na podlagi prejetega pisnega zaprosila,  ki  je  posredovan  prek  navadne  ali  elektronske  pošte  (naslov  za  pošiljanje  elektronske  pošte  je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Izvajalski organ pisna zaprosila sprejema do 10. 2. 2017.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 63, z dne 7. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016063.pdf#!/r2016063-pdf