11

okt

Kreditiranje okoljskih naložb občin

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

 

Predmet javnega poziva (v nadaljevanju: poziv) so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo temeljne samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije.

 

Do kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Do kredita upravičena občina po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.

 

Ta poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Dodatne  informacije lahko  kandidati  pridobijo  na  Eko skladu,  Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, in na spletni strani: www.ekosklad.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 63, z dne 7. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016063.pdf#!/r2016063-pdf