17

okt

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016

 

Predmet  javnega  razpisa  za  pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje  projektov upravičencev, navedenih v 4. poglavju, podpoglavju 4.1, točki 2 javnega razpisa, ki  so  bili  uspešni  na  razpisih  za  evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

 

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

 

1.  Javni  razpis  je  odprt  do  porabe  razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 1. 2017.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

 

Zainteresirani  lahko  informacije  pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 64, z dne 14. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016064.pdf#!/r2016064-pdf