04

nov

5. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

5. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

 

V skladu s 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja).  

 

Cilj podukrepa: povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR, od tega:

·    1.000.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),

·    6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter

·    3.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

·      INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

·      INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 67, z dne 28. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016067.pdf#!/r2016067-pdf