04

nov

Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije  (v  nadaljevanju:  S4)  in/ali  posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

 

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Cilji javnega razpisa so:

·      izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;

·      razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;

·      krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;

·      krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;

·      krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;

·      promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v S4.

 

Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:

·      zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;

·      delodajalci.

 

Rok za oddajo vlog je do vključno 12. 12. 2016.

 

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si, vsak  delovni  dan  med  9.  in  15.  uro  na tel. 01/43-45-887 ali na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa www.sklad-kadri.si. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 67, z dne 28. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016067.pdf#!/r2016067-pdf