04

nov

SIO 2016–2017

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016–2017«

 

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega  okolja  (v  nadaljevanju:  SIO)  vzpostaviti  standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

SIO so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, opredeljene v Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: Pravilnik), ki so, najkasneje na dan pred objavo  javnega  razpisa, kot tehnološki parki, podjetniški inkubatorji ali univerzitetni inkubatorji vpisane v Evidenco subjektov inovativnega okolja.

 

Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

Cilj javnega razpisa je prepoznanih 370 poslovnih idej in inkubacija 160 novih podjetij.

 

Predmet  javnega  razpisa  je  dodelitev  finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih 2016 in 2017.

 

Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer:

Sklop 1: Tehnološki parki,

Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,

Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.

 

Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si, od rubriko »Javni razpisi in naročila«.

 

Odgovorna  oseba  za  izvedbo  javnega  razpisa  je Rok Beniger.

Za  predstavitev  javnega  razpisa  bo  predvidoma organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter program delavnice bo pravočasno objavljen na spletnih straneh agencije.

Vprašanja  v  zvezi  z  razpisom  se  posredujejo  izključno  po  elektronski  pošti,  na  elektronski  naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z  navedbo  zadeve  »Vprašanje SIO  2016–2017«. Vprašanja  morajo  prispeti  najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori  na  vprašanja  bodo  na  spletni  strani  javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori  na  vprašanja  so  del  razpisne  dokumentacije.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 67, z dne 28. 10. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016067.pdf#!/r2016067-pdf