21

nov

Kadrovske štipendije

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA TER SOFINANCIRANJE IZVAJANJA REGIJSKIH SHEM KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2016 - 2022

 

Predmet javnega razpisa bo uresničen v dveh korakih:

1.     izbor nosilcev regijske sheme kadrovskih štipendij (v nadaljevanju: izvajalec javnega pooblastila) in podelitev javnih pooblastil za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij ter

2.     sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij izvajalcem javnih pooblastil, izbranim v okviru tega javnega razpisa, vključno s sofinanciranjem kadrovskih štipendij dijakov in študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija v programskem obdobju 2014 – 2020.

 

Izvajalci javnih pooblastil bodo sofinancirali kadrovske štipendije delodajalcem, ki imajo sedež v regiji, ki jo pokriva izvajalec javnega pooblastila.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih pooblastil) in državo. Skladno z določbami ZŠtip-1 gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

·       usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,

·       dviga ravni izobrazbene strukture,

·       zniževanja strukturne brezposelnosti,

·       vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,

·       povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,

pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter

·       spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 

Splošen cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije.

 

Izvajalci regijskih shem kadrovskih štipendij po tem javnem razpisu so pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in izkažejo usposobljenost za opravljanje teh nalog.

 

Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do 21. decembra 2016.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 72, z dne 18. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf#!/r2016072-pdf