21

nov

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:

1.     učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);

2.     trajnostna mobilnost;

3.     izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete odloke o načrtu za kakovost zraka;

4.     trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

 

Namen  javnega  razpisa  je  prispevati  k  zmanjšanju obremenitev okolja in trajnostnemu razvoju družbe, zlasti s:

·       podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja  nevladnih  organizacij  na  področju  varstva  okolja v Republiki Sloveniji, ki so eni izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva javnega interesa na področju varstva okolja;

·       povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja javnosti na področjih varstva okolja, prioritetnih za Eko sklad, preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in  promocijskih  projektov  okoljskega  nevladnega sektorja na vsebinskih področjih;

·       promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe, ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in mladostniki).

 

Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 23. decembra 2016 do 12. ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 23. decembra 2016.

 

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi

(https://www.ekosklad.si/razpisi).

 

Dodatne  informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  lahko  potencialni  prijavitelji  dobijo  na  naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »za razpis NVO 2017«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 72, z dne 18. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf#!/r2016072-pdf