21

nov

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

 

Predmet  javnega  poziva  so  nepovratne  finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po proizvodnji  ali  predelavi  registrirana  v  Republiki  Sloveniji, in sicer za:

·       nakup novega vozila na električni pogon;

·       nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);

·       predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;

·       nakup  vozila,  predelanega  v  električno  vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo  lahko  zaprosijo  tudi  s  pisnim  zahtevkom,  poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000  Ljubljana.

 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 72, z dne 18. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf#!/r2016072-pdf