28

nov

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017

 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki  so  registrirane  za  opravljanje  dejavnosti,  določene v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na področjih, ki so določena v tem javnem razpisu.

 

Prijavitelj lahko prijavi javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov določenih v javnem razpisu.

 

Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 16. december 2016, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 5. januar 2017.

 

Prijavitelji  morajo  prijavo  oddati  na  ustreznem obrazcu: Javni socialnovarstveni programi 2017 ali Razvojni socialnovarstveni programi 2017, ki so dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila/javni razpisi).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 01/369-78-28 (Mateja Rovtar), 01/369-77-82 (Karmen Mitrovič), ob ponedeljkih,  sredah  in  petkih  od  9.  do 11 ure in od 13. do 15. ure.

 

Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse zainteresirane organizirano dne 8. decembra 2017 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 74, z dne 25. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016074.pdf#!/r2016074-pdf