12

dec

2. javni razpis za podukrep 4.2

2. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenec: v skladu s 30. členom Uredbe je upravičenec do podpore:

a) zadruga;

b) zavod;

c) gospodarska družba ali

č) gospodarsko interesno združenje.

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. 1. 2017 do vključno 13. 3. 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

·       INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji)

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 79, 9. 12. 2016  

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016079-pdf