12

dec

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo

 

Namen razpisa je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja in prezentacije kulturnih spomenikov.

 

Cilji javnega razpisa so:

          ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,

          izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,

          povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.

 

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, so ustrezno gradbeno sanirani.

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 1,400.000,00 evrov.

 

Razpis bo trajal od 9. 12. 2016 do 23. 1. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa bo 9. 12. 2016 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Ministrstvo bo za prijavitelje organiziralo kratko delavnico za izpolnjevanje elektronskega prijavnega obrazca v aplikaciji eJR, ki bo v sredo, 21.12.2016, ob 10. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 

Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe oziroma novosti v zvezi z javnim razpisom.

 

Vse morebitne potrebne  dodatne  informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  morajo  biti zahtevane  v  pisni  obliki, in sicer po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovore na vprašanja bo ministrstvo posredovalo za vse v pisni obliki na spletni strani ministrstva, in sicer na strani, kjer bo objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije. Skrbnica javnega razpisa je mag. Tanja Černe.   

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 79, 9. 12. 2016  

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016079.pdf#!/r2016079-pdf