19

dec

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

 

Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.

 

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin.

 

Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti,  ki  v  svojih  ocenah  ogroženosti  in  načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu  opredeljena  v  srednjeročnem  programu  nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.

 

Občine, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu gasilskega  vozila  za  gašenje  in  reševanja  z  višin  na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sodelovati z drugimi vlagatelji za nakup gasilskega vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.

 

Vlagatelj  mora  vlogo  priporočeno  poslati  ali  pa osebno  prinesti  na  Ministrstvo  za  obrambo,  Uprava Republike  Slovenije  za  zaščito  in  reševanje,  Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2017 do 12. ure.

 

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR.

Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 81, dne 16. 12. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016081.pdf#!/r2016081-pdf