17

jan

Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021

Javni razpis za izbor operacij

»Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bo v ukrepe spodbujanja zaposlovanja ciljne skupine vključeno strokovno mentorstvo.

 

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v trenutku vključitve v projekt stare do vključno 29 let.

 

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti.

 

Prijavitelji (upravičenci) so lahko javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost.

 

Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas, glede na potrebe upravičenca.

 

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so stroški, povezani z zaposlovanjem, in sicer:

Standardni strošek upravičenca na enoto je določen na podlagi sprejete Metodologije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije št.: 5440-105/2016/7 z dne 22. 12. 2016 in znaša 1.250,00 EUR za enomesečno zaposlitev osebe iz ciljne skupine. Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v višini 15.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 2. 2017 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z navedbo zadeve: Razpis ESS Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 2, dne 13. 1. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017002.pdf#!/r2017002-pdf