23

jan

Sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017

 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2017.

 

Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti po tem razpisu je od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017.

 

Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost.

 

Rok za oddajo vlog je 3. 2. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 3, dne 20. 1. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017003.pdf