23

jan

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

 

Namen produkta je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

 

Cilji javnega razpisa so:

– omogočiti mikro in malim podjetjem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

– spodbujanje zasebnih vlaganj.

 

Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000,00 EUR zagotavlja Slovenski podjetniški sklad.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

 

Javni razpis ima 2 prijavna roka za oddajo vlog: 10. 2. 2017 in 10. 6. 2017.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-59, 02/234-12-42, 02/234-12-88 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 3, dne 20. 1. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017003.pdf