06

feb

KKP in SPP med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

 

Predmet tega javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO. Razvojni model mora vključevati tudi razvoj uporabe novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

 

Ključna cilja javnega razpisa sta:

·       razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;

·       opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.

 

Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 120 osnovnih šolah.

 

V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje, saj je med drugim cilj priprava sistemske podlage za umestitev kompetence podjetnosti kot transverzalne kompetence v vzgoji in izobraževanju.

 

Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora izoblikovati konzorcij, ki vključuje minimalno 120 VIZ, javne zavode in vsaj enega partnerja iz vsake od preostalih alinej/skupin potencialnih upravičencev.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2017 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, pri Maji Krušič Šega, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, po predhodnem dogovoru.

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-54-52 ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 5, dne 3. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017005.pdf