06

feb

Ugodna posojila podjetniškim projektom

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

 

B – podjetniški projekti

 

Namen dodeljevanja:

Spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega.

 

Cilj razpisa je spodbujanje:

·       podjetniške aktivnosti,

·       konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

·       skladnega regionalnega razvoja

 

 

BL – projekti s področja obdelave ali predelave lesa

 

Namen dodeljevanja:

Spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij.

 

Cilj razpisa je spodbujanje:

·       obdelave in predelave lesa,

·       konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

·       skladnega regionalnega razvoja.

 

 

Vlagatelji oziroma upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja.

 

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

 

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 5.000.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 27. 4. 2017, 11. 6. 2017, 31. 8. 2017.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 5, dne 3. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017005.pdf