06

feb

Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

 

Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

 

Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja.

 

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih je 10.000.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od  objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca BP, ki je izdelan v elektronski obliki.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 5, dne 3. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017005.pdf