16

feb

Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije.

 

Ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč (v nadaljevanju: DSP).

 

Prijavitelj je lahko pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti.

 

Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2017.

 

Razpisno  dokumentacijo  lahko  zainteresirani  prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.

 

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ministrstvo bo organiziralo več informativnih delavnic za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka , dne 10. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017006.pdf