20

feb

Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

 

Predmet povabila je sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).

 

Za financiranje iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so upravičene aktivnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med nosilci projektov (skupaj s partnerji v projektih) in organizacijami iz donatorskih držav.

 

Splošni cilji Programa finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) v Sloveniji so razdeljeni glede na področje, ki jih posamezen program podpira.

SI02:

·      Zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti

·      Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti

·      Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo

SI05:

·      Izboljšanje javnega zdravja

·      Zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja

·      Enakost spolov

·      Spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja

 

Upravičen prijavitelj: pravna oseba, ki je nosilec projektov odobrenih na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 ali nosilec vnaprej opredeljenih projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

 

Prijavijo se lahko nosilci projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in nosilci vnaprej opredeljenih projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma

2009–2014, in ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.

 

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2017.

 

Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletnih strani: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega povabila.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 8, dne 17. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017008.pdf